Carbon Footprint RDW 2013

Voor Dienst Wegverkeer (RDW) heeft FrankenvrijAdvies de Carbon Footprint Rapportage over het verslagjaar 2013 verzorgd. Een uitgebreide rapportage op het niveau van een ISO 14064 GHG protocol. Over scope 1, 2 en deels 3. Met veel met detailanalyses van emissies, bronnen en  organisatieonderdelen. Waardoor in de diepte inzicht ontstaat in de oorzaken en de mogelijke sturingsperspectieven om de emissies te verkleinen.