Waterschap – Interim projectmanager

Waterschap Zuiderzeeland beheert het water in de polders van Oost en Zuid-Flevoland en de Noordoostpolder. De afdeling Plannen, Procedures en Advies (PPA) is verantwoordelijk voor een groot en divers aantal projecten.

 

Frankenvrij Advies voert in 2014 op interim-basis meerdere projecten voor het Waterschap Zuiderzeeland uit, waaronder: de verbreding van de A6 bij Almere, het vastleggen van de werkprocessen voor de leggeractualisatie en het waterschapbeleid open zwemwater in Flevoland. Daarnaast adviseren we PPA over het verbeteren van de bestuursvoorstellen.

Frank Meijer heeft het Waterschap Zuiderzeeland – in eerdere jaren – ook geadviseerd over: de overdracht van stedelijk water, zijn organisatievisie en zijn kader voor tactisch beleid. Daarnaast heeft Frank het Hoogheemraadschap van Delfland begeleid bij het oplossen van de bestuurlijke impasse rond de waterberging Westland en het Hoogheemraadschap van Rijnland bij het ontwikkelen van zijn innovatievisie.