Krachtenveldanalyse en strategie agrofoodketen en waterkwaliteit

Krachtenveldanalyse en strategie agrofoodketen en waterkwaliteit

In opdracht van de Provincie Overijssel heeft Frankenvrij Advies samen met Delta Advies een perspectief geschetst voor een aanvullend instrumentarium – gericht op samenwerking in de agrofoodketen – om de kans op doelbereik van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Zoetwater doelen Oost-Nederland (ZON) voor Rijn-Oost groter te maken. Hiervoor is een krachtenveldanalyse en stakeholderanalyse uitgevoerd. Op basis van ons advies gaat de Provincie Overijssel in samenwerking met een aantal partners uit Rijn-Oost actief op zoek naar samenwerkingspartners in de agrofoodketen. Maar ook aanpalende sectoren zoals het onderwijs en de media worden betrokken in de strategie van de provincie.