Monitoring waterkwantiteit: meten is weten

Monitoring waterkwantiteit: meten is weten

In opdracht van Waterschap Zuiderzeeland werkte Frankenvrij Advies samen met Delta Advies aan het beschrijven van de monitoringscyclus waterkwantiteit en aan het begeleiden van de (project) organisatie en overige betrokkenen om de aanbevelingen te implementeren en zich de nieuwe rollen eigen te maken. In 2016 gaan we verder met het beschrijven van de validatie-eisen en het gewenste validatieproces.