Natura2000 Manderheide

Natura2000 Manderheide

In opdracht van Landschap Overijssel voert Frank de projectleiding op de omvormingsopgave van de het Natura2000 gebied Manderheide. Onderdeel van het Natura2000 gebied Springendal- Dal van de Mosbeek.

Het Natura2000 gebied Springendal – Dal van de Mosbeek ligt in Noordoost-Twente. Naast een aantal unieke beekdalen met bijzondere habitats, is ook de Manderheide onderdeel van dit gebied. In het kader van het Europese Natuurbeleid en het Programma Aanpak Stikstof dienen ook in dit Natura2000 gebied natuurherstelmaatregelen te worden uitgevoerd. Hierbij gaat het specifiek om het herstellen van stikstofgevoelige habitat en het verduurzamen van de habitat droge heide (H4030).

Bevoegd gezag voor alle natuurherstelmaatregelen is de provincie Overijssel. Bestuurlijk trekker van dit gebied is LTO-Noord. Ook de algehele projectleiding ligt in handen van LTO Noord. Landschap Overijssel is zowel bij het herstel als het vervolgbeheer de belangrijkste partij. Het project Onderzoek herstel Manderheide is vanuit LTO-Noord begeleid door Herbert Bos en vanuit Landschap Overijssel door Frank Meijer, Mark Zekhuis, Rick Staudt en Fleur de Graaff. Het projectteam bestond uit Rienk-Jan Bijlsma (projectleider, onderzoek vegetatie en omvorming) en Rein de Waal (onderzoek geomorfologie, bodem en humusvormen, beide van Alterra Wageningen UR, Karin Bevaart (onderzoek cultuurhistorie; Adviesbureau Groene Monumenten) en Wim Geraedts (onderzoek omvorming en beheer; extern deskundige).