Organisatieadvies en training monitoringscyclus

Organisatieadvies en training monitoringscyclus

Frankenvrij Advies adviseert Waterschap Zuiderzeeland bij het beschrijven en implementeren van de ‘monitoringscyclus waterkwantiteit’. In samenspraak met een groep interne opdrachtgevers en belanghebbende heeft Frankenvrij Advies een 6 stappen schema gemaakt – zie figuur – en uitgewerkt tot op het niveau van:

 

-Processtappen

-Rollen en taken

-Verantwoordelijkheden

 

En vergezeld gaat van een verbeteragenda. Daarnaast verzorgt Frankenvrij Advies het projectleiderschap voor het opstellen van het Meetplan 2016 waterkwantiteit en trainen wij een groep medewerkers in het projectmatig (samen) werken volgens de nieuw ontwikkelde aanpak. Werken, leren en lol staan centraal. Het project wordt afgesloten met een bijeenkomst voor de interne klanten, leveranciers en andere belanghebbenden waar de werkwijze, de verbeteragenda en een Plan van Aanpak voor 2017 wordt gepresenteerd.