Stakeholderdialoog RDW

De Dienst Wegverkeer (RDW) is een zelfstandig bestuursorgaan dat zeer actief is op het gebied van MVO. De dienstverlener hoort al jaren bij de topwerkgevers in Nederland. Internationaal is de RDW toonaangevend op het gebied van voertuigtoelating.

 

Frankenvrij Advies heeft de RDW in 2013-2014 begeleid bij de organisatie van zijn eerste stakeholderdialoog over het duurzaamheidsbeleid. Hiervoor hebben we de vijftien meest invloedrijke stakeholders van RDW  (geselecteerd op basis van de MVO PL) zoals het CBR, Microsoft, CJIB, ANWB en het Ministerie van E&I bevraagd over de verwachtingen op het gebied van duurzaamheid bij RDW en de uitkomsten verwerkt in een directievoorstel. 

 

Eerder heeft Frank de RDW al begeleid bij het formuleren van het MVO beleid en het rekenen aan de CO2 emissies.