Onderwerp: Monitoring

Monitoring waterkwantiteit: meten is weten

In opdracht van Waterschap Zuiderzeeland werkte Frankenvrij Advies samen met Delta Advies aan het beschrijven ... Lees verder

Organisatieadvies en training monitoringscyclus

Frankenvrij Advies adviseert Waterschap Zuiderzeeland bij het beschrijven en implementeren van de ‘monitoringscyclus waterkwantiteit’. In ... Lees verder