Onderwerp: projectmanagement

Natura2000 Manderheide

In opdracht van Landschap Overijssel voert Frank de projectleiding op de omvormingsopgave van de het ... Lees verder

Monitoring waterkwantiteit: meten is weten

In opdracht van Waterschap Zuiderzeeland werkte Frankenvrij Advies samen met Delta Advies aan het beschrijven ... Lees verder