Onderwerp: water

Organisatieadvies en training monitoringscyclus

Frankenvrij Advies adviseert Waterschap Zuiderzeeland bij het beschrijven en implementeren van de ‘monitoringscyclus waterkwantiteit’. In ... Lees verder

Waterschap – Interim projectmanager

Waterschap Zuiderzeeland beheert het water in de polders van Oost en Zuid-Flevoland en de Noordoostpolder. ... Lees verder